Akraneskirkja

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti prests í Garðaprestakalli á Akranesi, Vesturlandsprófastsdæmi frá 1. janúar 2015.

 • Biskup Íslands skipar í embætti presta til fimm ára.
 • Í Garðaprestakalli er ein sókn, Akranessókn, með tæplega 7000 íbúa og eina kirkju, Akraneskirkju.
 • Garðaprestakall er á samstarfssvæði með Saurbæjarprestakalli.
 • Um þjónustuskyldur í sókninni fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.
 • Valnefnd velur prest samkvæmt starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Við val á presti verður m.a. hæfni í mannlegum samskiptum lögð til grundvallar svo og reynsla af barna- og unglingastarfi.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, starfsreglur er kirkjuþing setur og samþykktir um innri málefni kirkjunnar. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Laun og önnur kjör eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda eru veittar á Biskupsstofu svo og hjá sóknarpresti Garðaprestakalls.
 • Umsóknarfrestur rennur út 2. desember 2014.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar á slóðinni: https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf

Vísað er til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008